fbpx

Eker - Mak Ürünler - Toprak İşleme Grubu

• Toprak akışı rahatlatılarak, traktörün yakıt tüketiminin azalması sağlanmaktadır.
• Yay kırılma ve sünme problemi yoktur.
• Çizel ucu takılarak çizel görevi yapabilmektedir.
• Anız çapası takılarak pulluk görevi yapabilmektedir.
• Bilek boyları daha yüksektir, derin sürüm yapılabilmektedir.
• Ön - arka ayak mesafesi daha fazladır.
• Yan yana iki ayak arası genişlik artırılmıştır.
• Bu mesafelerin artırılması ile özellikle nemin fazla olduğu bahar sürümlerinde toprak akışının çok daha rahat olması amaçlanmıştır.
• Hasattan sonra genellikle yağmur yağmamakta ancak yine de ekim zamanına kadar toprağın ekim işlemine
hazır hâle getirilmesi gerekmektedir. Toprağın tava gelmediği böyle durumlarda dar olan çapalar (anız çapası) takılarak pulluktan çok daha iyi bir şekilde anız sürümü yapılabilir.
• Yine yağış sonrası tarlada istenmeden gelişen yabani otları temizlemek ve tohum yatağı hazırlamak için de
daha geniş ve özel keskinliği olan ot çapaları (ikileme çapaları) takılarak ikileme amacıyla da kullanılabilir.
• Ayrıca bu kültivatörlere çizel uçları takılmak suretiyle çizel olarak da kullanılabilmektedir. Kültivatörlerimiz,
dişli tırmık veya dişli paletli döner tırmık (merdane) ya da her ikisiyle birlikte kombine edilebilmektedir.
• Toprak içerisinde ağır şartlarda çalışan ikileme çapası, aşınmaya dayanıklı nitelikli çelik malzemeden imal
edilmiştir.
• Kültivatör baskı yayları ø20 ve ø12 mm yay çeliğinden iç içe geçmiş iki yaydan oluşmaktadır. Şase grubu
üzerindeki montaj bağlantı elemanları tamamen St 52 nitelikli çelik malzemeden imal edilmektedir.

• Hasattan sonra genellikle yağmur yağmamakta ancak yine de ekim zamanına kadar toprağın ekim işlemine hazır hâle getirilmesi gerekmektedir. Toprağın tava gelmediği böyle durumlarda dar olan çapalar (anız çapası) takılarak pulluktan çok daha iyi bir şekilde anız sürümü yapılabilmektedir.
• Yine yağış sonrası tarlada istenmeden gelişen yabani otları temizlemek ve tohum yatağı hazırlamak
için de daha geniş ve özel keskinliği olan ot çapaları (ikileme çapaları) takılarak ikileme amacıyla da kullanılabilmektedir.
• Kültivatörlerimiz, dişli tırmık veya dişli paletli döner tırmık ya da her ikisiyle birlikte kombine edilerek kullanılabilmektedir. Elbetteki çift amaçlı olarak kullanılan makinemizin dizaynı, yalnızca anız bozma veya
yalnızca ikileme amaçlı üretilen kazayaklarına nazaran en az %50 daha fazla mukavemetlidir.
• Şasi malzemelerinde St 52 kalite nitelikli çelik kullanılmaktadır.
• Ayaklar toprakta işlemeye karşı geliştirilen aşınmaya dayanıklı üstün özellikli çelikler kullanılarak imal
edilmiştir. Muadillerine göre 2 kat daha fazla tarla işlemi yapabilmektedir.
• Geniş ayak aralıkları ve yüksekliği sayesinde tıkanma- sürme yapmamaktadır.

EKER-MAK Ağır Tip Çizellerinin malzeme kalitesi ve ölçüleri, TS 6735 standardına ve Makine Emniyet Yönetmeliğine (CE) uygun şekilde üretilmektedir.
Ülkemizde son yıllarda traktör beygir gücü artmıştır. Önceki yıllarda üretilen hafif yapılı, döküm ayaklı çizeller, mukavemet yönünden zayıf kalmış olup, bilek kırılması ve şasi bükülmesi gibi problemler yaşanmaktaydı. Gelişen ve beygir gücü olarak sürekli büyüyen traktör teknolojisine uygun olarak geliştirdiğimiz Ağır Tip Çizel, gerektiğinde ayaklar arası mesafeyi seyreltmek suretiyle dipkazan, opsiyonel olarak sunulan ot çapaları takılarak ikileme amaçlı kültivatör olarak da kullanılabilmektedir. Bu şekilde çiftçilerimizin tek ekipmanla birkaç değişik işi yapabilmesi sağlanmıştır.
Çizel Pulluk olarak da adlandırılabilen Ağır Tip Çizellerimizin pulluklara göre üstün özellikleri şöyle sıralanabilir;
• İş genişliğinin ve iş veriminin yüksek olması nedeniyle daha az yakıt sarfiyatıyla az zamanda daha fazla alan sürmesi,
• Toprak işleme derinliğinin, pullukların oluşturduğu taban taşını da kıracak kadar yüksek olması (40-55 cm),
• Pulluğa göre daha küçük kesek çıkartması,
• Pulluk gibi tabanda sert tabaka oluşturmayarak, yağmur suyunun alt katmanlara inmesine imkân sağlaması ve toprağın su tutma yeteneğini artırması,
• Pulluk tabanının kırılarak bir taraftan bitkinin kök ve gövde gelişiminin artırılması, diğer taraftan kurak mevsimlerde taban sertliğinden dolayı toprak altında var olmasına rağmen yukarıya çıkamayan nemin, üst katmanlara çıkmasına imkân tanıması. Pulluğa göre birçok üstün yönü olmasına rağmen çizel, tümüyle
pulluk yerine kullanılmamalıdır. Pulluğun toprağı altüst etme gibi üstün bir özelliği vardır ve bundan dolayı 3-4 yılda bir pulluk kullanılmalıdır. EKER- MAK Ağır Tip Çizel, iki ayrı modelde üretilmektedir.
3 ana şaseye 2 sıralı olarak dizilen model, traktörün hidrolik kollarına yük vermez ve iş genişliği daha fazladır. 4 ana şaseye 3 sıralı olarak dizilen model de ise toprak ve anız artığı akışkanlığı daha rahattır.

Kültivatör arkasına bağlanıp kombine olarak çalışan dişli tırmığımız, kültivatör çapalarının çıkarmış
olduğu iri kesekleri parçalamada ve tarla yüzeyini tesviye ederek tohum yatağının hazırlanmasında
etkilidir.
• Çatı grubu, 50’lik U profilden yapılmış olup, tırmık dişleri 22x22 kare çelik malzemeden dövülerek
elde edilmektedir.
• Tırmık dişleri, çalışma esnasında gevşememesi için fiberli somunlarla monte edilmiştir.
• Yine kültivatör arkasına bağlanarak kombine olarak çalışan dişli paletli döner tırmığımız, çapaların
çıkarmış olduğu iri kesekleri parçalamada ve tarla yüzeyini tesviye ederek bastırılması suretiyle tohum
yatağının hazırlanmasında etkilidir.
• Toprağın sıkıştırılması, toprak ve tohumun daha iyi temasını ve dolayısıyla çimlenme oranının artmasını
sağlar.
• Döner tambur bölümünü çatı grubuna bağlayan noktalarda rulmanlı yataklar kullanılarak aşınma ve
ses kirliliği önlenmiştir
• Dişli tırmık ve döner tırmık kullanımının en iyi şekli, şayet traktör gücü yeterli ise Kültivatör+Dişli tırmık
+ Döner tırmık birleşimi olup, bu sayede birkaç işlemde yapılabilecek tohum yatağı hazırlığı daha etkin şekilde yapılabilmektedir.
• EKER-MAK tırmık ve merdaneleri (döner tırmıkları), bu kombinasyonu gerçekleştirebilecek şekilde de
üretilmektedir.

Toprağı kabartarak, devirme yapmadan yırtarak işler. Çapa kanatları sayesinde yabancı otları kökünden keser. Toprak yapısına uygun olan işleme derinliğinde, gevşek bir toprak mekaniği oluşturarak, su geçirgenliğini arttırır.

Makine sürüm sırasında toprak içerisinde bulunan taş, sert kökler vb. cisimlere denk geldiğinde, bu cisimlerle etkileşimde olan ayak, baskı yayı sayesinde devre dışı kalarak kendini ve üzerindeki bıçakları korur ve cismin üzerinden atlar. Daha sonra tekrar çalışmaya devam eder.

Yaylar sayesinde işleme sırasındaki oluşan ters yönlü kuvvet absorbe edilerek, bu kuvvetin makinaya ve traktöre zarar vermesi engellenir. Aynı zamanda daha az yakıt sarfiyatı gerçekleşir.

Parçaların birçoğu ısıl işleme tabi tutularak dayanımları arttırılmıştır.

Birincil toprak işleme makinesi olarak derin toprak işlemede kullanılır.

Pullukla işleme sonucu oluşan taban taşını kırarak, bitki kök gelişimini rahatlatır ve suyun toprak tabanında birikmesine engel olur.

Toprağı devirmeden, kabartarak işlediği için verimli satıhtaki toprak tekstürünü bozmaz. Anız ve bitki artıkları gibi organik maddelerin toprak yüzeyinde kalmasına yardımcı olur.

Tohum yatağı hazırlamaya yardımcı olarak, gübrelerin toprağa nüfuz etmesine yardımcı olur.

Yaylar sayesinde işleme sırasındaki oluşan ters yönlü kuvvet absorbe edilerek, bu kuvvetin makinaya ve traktöre zarar vermesi engellenir. Aynı zamanda daha az yakıt sarfiyatı gerçekleşir.

Parçaların birçoğu ısıl işleme tabi tutularak dayanımları arttırılmıştır.

Orta ve hafif yapılı topraklarda pulluğa gerek kalmadan ihtiyaç duyulan toprak işlemeyi yapabilir.

Kompakt ve hafif yapısı sayesinde bağ, bahçe vb. alanlarda rahatça kullanılabilir.

Uygun bilek yapısı ve uç demiri sayesinde suyun toprak içerinde rahatça yayılmasını sağlayacak şekilde toprağı işler. Bu sayede işleme alanı içerisinde bulunan bitki kökleri daha rahat suya ve mineral maddelere ulaşabilecekleri için,  enerjilerini daha çok ürün verimine yönlendirebilir.

Kendisinden sonra kullanılacak olan ikincil toprak işleme makineleri için (Ör: Kültivatör, Rotavatör ) , daha gevşek bir toprak yapısı oluşturarak zamandan ve yakıttan tasarruf edilmesine yardımcı olur.

Güçlü bir şasi yapısına sahiptir. Herhangi bir ayak, makinaya zarar verebilecek türde bir engel ile karşılaştığı zaman bilek mafsalında bulunan emniyet piminin kesilmesi sayesinde engelin üzerinden atlar.

TOP