fbpx

Eker - Mak Ürünler - Gübreleme Grubu

Ekim öncesi fosfatlı gübre (taban gübresi) atımında ya da tarlada çimlenmeye başlayan mahsule kardeşlenme başlangıcından itibaren azotlu kimyevi gübre (yaprak gübresi) atımında kullanılır.

• Mahsulün daha bol, sağlıklı ve bereketli olmasına katkı sağlar.
• Tek diskli,  hidrolik kumandalı, 600-800-1000 LT. kapasiteli olarak üretilen makinelerimiz, amonyum nitrat gübresini 22 m’ye, üre gübresini 16 m’ye homojen olarak atabilmektedir.
• Karıştırıcı sistemin hareketi, zincir yardımı ile yavaşlatılarak verildiği için kesinlikle gübreyi öğütmez. Dekara gübre atım miktarı daha tarlaya girmeden bir test kovası yardımıyla hassas olarak ayarlanabilir. Disk tablası üzerindeki kanat ve kanatçıkların ayarlanabilir özelliği ile tarladaki mahsulün boyuna göre atım yapmak mümkündür.
• Taban sacı, pervane kanatları ve pervane tablası gibi gübre ile doğrudan temas eden ve korozyona maruz
kalacak yerler paslanmaz sacdan yapılmıştır.
• Yabancı cisimlerin sisteme zarar vermemesi için depo üzerinde elek mevcuttur.
• Taşıma ve yerleştirme kolaylığı açısından tekerlek sistemi vardır.
• Şaftlar, insan emniyeti (CE) açısından koruyuculu ve kaymalı sistemdir.
• Boya öncesi yüzey temizliğinde çinko-fosfat sistemi kullanılarak kapalı ortamda fırın boya ile boyanıp kurutulmaktadır. Böylece tabiat şartlarından doğan doğal oksitlenmeye karşı metal yüzeylerin ömrü ve mukavemeti artırılmaktadır.
• İş genişliği ve teknik üstünlüğü ile emsallerine nazaran zamandan, yakıttan ve emekten tasarruf sağlanmakta olup, gelişmekte olan mahsul daha az çiğnenmektedir.

TOP