Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Çİzeller (Dİpkazanlar)

cizel

EKER-MAK Ağır Tip Çizellerinin malzeme kalitesi ve ölçüleri TS 6735 standardına ve makine emniyet yönetmeliğine (CE) uygun şekilde üretilmektedir.

Ülkemizde son yıllarda traktör beygir gücü artmıştır. Önceki yıllarda üretilen hafif yapılı, döküm ayaklıçizeler, mukavemet yönünden zayıf kalmış olup, bilek kırılması ve şasi burulması gibi problemler yaşanmaktaydı. Gelişen ve beygir gücü olarak sürekli yükselen traktör teknolojisine uygun olarak geliştirdiğimiz Ağır Tip Çizel, gerektiğinde ayaklar arası mesafeyi seyreltmek suretiyle dipkazan, opsiyenel olarak sunulan ot çapaları takılarak ikileme amaçlı kültüvatör olarak da kullanılabilmektedir. Bu şekilde çiftçilerimizin tek ekipmanla birkaç değişik işi yapabilmesi sağlanmıştır. Çizel Pulluk olarak da adlandırılabilen Ağır Tip Çizellerimizin pulluklara göre üstün özellikleri şöyle sıralanabilir;

  • İş genişliğinin ve iş veriminin yüksek olması nedeniyle daha az yakıt sarfiyatıyla az zamanda daha fazla alan sürmesi,

  • Toprak işleme derinliğinin pullukların oluşturduğu taban taşınıda kıracak kadar yüksek olması (40-55cm)

  • Pulluğa göre daha küçük kesek çıkartması

  • Pulluk gibi tabanda sert tabaka oluşturmayarak, yağmur suyunun alt katmanlara inmesine olanak sağlaması ve toprağın su tutma yeteneğini arttırması,

  • Pulluk tabanının kırılarak bir taraftan bitkinin kök ve gövde gelişiminin arttırılması, diğer taraftan kurak mevsimlerde taban sertliğinden dolayı toprak altında var olmasına rağmen yukarıya çıkamayan nemin, üst katmanlara çıkmasına imkan tanıması.

Pulluğa göre birçok üstün yönü bulunmasına rağmen çizel, tümüyle pulluk yerine kullanılmamalıdır. Pulluğun toprağı alt-üst etme gibi üstün bir özelliği vardır, bundan dolayı ağır tip çizel kullanarak elde edilen fayda 3-4 yılda bir kez pulluk kullanarak daha da arttırabilir.

Mobile version: Enabled